Молитвата ни връща към нашата божествена същност

В лечебната ми практика всички хора, които са получили изцеление, пречистване и зареждане с Духовна благодат и Жизнена сила, са били хора с молитва за промяна в сърцето. Всички тези малки и големи Чудеса са осъществени благодарение на силната вяра, моята връзка с Духовния свят и силата на МОЛИТВАТА.

Вероученията в миналото

Традициите в Православната църква се смесват и дори съвпадат с ред езически обреди и празници. Това е бил и начинът да бъдат съхранени под крилото на църквата. Вредното външно въздействие на Гръцката православна църква, и не само, върху Българската православна църква, особено през последните 30 години, нанесоха огромни вреди, като се измениха автентични стенописи и фалшиво се реставрираха иконостаси и старинни икони, унищожи се част от духовното наследство на българския народ. С две думи нашата Православна църква загуби автентичния си чист вид и символика и е силно изменена…

В същото време Свещеното слово и Божествена мъдрост в беседите на Учителя Петър Дънов предават учението на Богомилите до ден днешен, но той не е желал да има слепи последователи, а здравомислещи хора, заземени и верни на първоначалния замисъл на неговата школа. През последните години също се наблюдават доста нездравословни процеси в Бялото братство.

От проучванията, които направих през годините и които ред учени и историци потвърждават, ясно се вижда, че Българската православна църква и Учението на Богомилите са два клона на едно и също дърво. На нас няма да ни е необходимо да ги изучаваме повече като две отделни звена на българското вероучение, а ще се обърнем към СТВОЛА и КОРЕНИТЕ на дървото, за да видим целостта.

 

Само търсещо сърце намира истината.

Разединение има в старото съзнание на човека, което си отива… В новото съзнание има обединение и цялост, отпадане на лъжовните доктрини и фалшивите правила и закони, целящи подчинение в невежество и страх.

Каквото и разделение да е имало във времето до сега между различните на пръв поглед вярвания, школи, църкви и учения по българските земи, вече е нужно да го оставим зад гърба си и да започнем да отсяваме житото от плявата. Да приемем най-доброто, най-ценното от Православната църква, най-доброто и най-ценното от школата на Учителя и Учението на Богомилите и най-доброто и най-ценното от тайните науки за живота и смъртта – Орфеизма – това е пътят към Духовната революция на нашия народ.

Навлизаме в ерата на Водолея и е нужно да придобием едно по-глобално и всеобхватно съзнание, изключващо разделенията, особено във вярата на хората.

Истината е ЕДНА. Тя е въздесъща. Бог съществува във всеки един от нас и ние сме в същото време Богове в развитие. Тази истина е предадена от времето на нашите предци траките и Орфеизма – свещеното познание за живота и смъртта. По-късно Орфеизмът е предаден в учението на Богомилите, а Петър Дънов го предава в своята Окултна школа, за да стигне до нас днес. В същото време много древни езически обреди и празници са съхранени в календара и свещенодействията на Българската Православна църква. В крайна сметка ние разполагаме с една невероятно богата и пъстра съкровищница от познания и практикуми.

Светците по българските земи

В индианската култура посветените хора и общуващи с Духовния свят още от стари времена ги наричат Шамани, в Индия ги наричат Гуру, а ние българите ги наричаме Светци и Адепти.

Един такъв Свят човек, чист и благ, изпълнен с вяра, дълбока мъдрост и смирение, беше Дядо Добри. За мен лично Героят – легенда на 30-годишния преход беше благият белобрад старец, който със Светите си дела показваше пътя към Бога и посвети живота си на спасяването на българските свещени храмове.

 

 

Съществуват ли Светци днес по българските земи?

Да, съществуват. Те са съществували винаги. Светците живеят далеч от суетата и шума на светския живот, често в планината сред природата и водят много простичък, скромен начин на живот, лишен от всякакви съвременни удобства. Един от тях срещнах и аз…

Той ми разказа, че Молитвата е дадена на нас българите, като един безценен ИНСТРУМЕНТ, който е добре да си припомним и с който да се научим да си служим по всяко време и навсякъде. Тя е един чуден и красив преобразувател на нашата умствена сила. Ако на източната култура от духовните учители е дадена медитацията, като основен инструмент за самоусъвършенстване, то на нас българите ни е дадена Молитвата и песнопенията, като свещен начин да общуваме директно с Бог.

 

 

В какво се състои силата на молитвата

За посветените в тайните Окултни науки и древното познание за живота и смъртта е известен първият Херметичен закон. Той гласи следното:

ПРИНЦИПЪТ НА УМСТВЕНАТА СИЛА

„ЦЯЛОТО е УМ; Светът е умствена сила.“

Кибалион

Този Принцип е въплъщение на истината, че „Всичко е Умствена сила“. Той означава, че ЦЯЛОТО (което е Субстанционалната реалност, лежаща в основата на всички външни явления и прояви, които ние познаваме с имената „Материалния свят“, „Феномените на Живота“, „Материя“, „Жизнена сила“, накратко, всичко това, което е видимо за материалните ни сетива) е ДУХ, който сам по себе си е НЕПОЗНАВАЕМ и НЕОПРЕДЕЛИМ, но който може да се разглежда и да се приеме за УНИВЕРСАЛЕН, БЕЗКРАЕН, ЖИВ УМ. Той обяснява също така, че целият феноменален Свят, или Вселена, е просто едно Умствено творение на ЦЯЛОТО, подчинено на Законите на сътворените неща, и че Светът като цяло и всички негови части или единици, притежават свое битие в Ума на ЦЯЛОТО, в който Ум ние „живеем, движим се и притежаваме свое битие“.

Този Принцип, формулирайки Умствената природа на Света, лесно обяснява цялото разнообразие от умствени и духовни феномени, които заемат такава голяма част от общественото внимание и които без подобно обяснение са неразбираеми и не се поддават на научна трактовка.

Разбирането на Великия Херметичен принцип на Умствената сила позволява на човека лесно да схване законите на Умствения Свят и да приложи същите за собственото си благополучие и напредък. Херметичният ученик има възможност да приложи интелигентно великите Умствени закони, вместо да ги използва по случаен начин. Разполагайки с Универсалния ключ, ученикът може да отключи многобройните врати на умствения и духовен храм на знанието и да влезе свободно и с разбиране в него.

Този Принцип обяснява истинската природа на понятия като „Жизнена сила“ и „Материя“, защо и как всички те са подвластни на Овладяването на Ума. Един от старите херметични Майстори преди много години пише: „Този, който схване истината за Умствената природа на Света, е напреднал значително по Пътя към Майсторството. “ И тези думи са толкова верни днес, колкото и по времето, когато са били написани за първи път. Без този Универсален ключ Майсторството е невъзможно и ученикът чука напразно на вратите на Храма.”

Източник: Седемте Херметични принципа

 

Бих искала да споделя няколко прекрасни молитви, с които можете да придобиете Силата да промените изцяло живота си.

Когато човек казва една молитва с чувство и концентрира цялото си внимание и умствена сила в една посока, той задейства и способността да си представя това, което желае да постигне като промяна. Колкото е по-силна вярата, че няма невъзможни неща на този свят, толкова е по-голяма творческата сила, която се влага в този процес на сбъдване на желанията, а при Високо-посветените – сбъдване на Чудесата.

Тук можете да научите повече за съвременните Научни открития за силата на молитвата. Статията е от руски източник и е много интересна.

 

Със силата на колективната молитва, словото и звука се постигат чудеса. Можете да усетите сами въздействието.

 

Предоставям Ви няколко много силни молитви, като първата е Богомилска молитва, която се чете преди хранене за пречистване и зареждане на храната с добра жизнена сила.

 

“Господи, благодарим ти за храната, която ни даваш днес

и с която вливаш живот и сили в нас.

Благослови я, Господи, и нека Твоят Божествен хляб се съдържа в нея!

Амин!”

Път към Възвишения Духовен свят е:

 

 

Тази силна молитва със словесни формули промени живота ми и винаги когато я казвам, ми вдъхва сила и увереност.

 

“Даровете на Бога – са моите дарове.

Аз използвам всеки момент от деня.

С мен са Божествената хармония, мир и изобилие.

Божията любов излиза от мен, благославя всеки, който попада в моето обкръжение.

Божествената любов ме лекува сега.

Не се боя от зло, защото Бог е с мен.

Аз винаги съм бил заобиколен от свещения ореол на Божествената любов и сила.

Аз твърдя, чувствам, знам и вярвам решително и позитивно в това, че очарованията на Божествената любов и бдителност насочват, изцеляват и се грижат за всички в семейството ми и за тези, които аз обичам.

Аз прощавам на всички и искрено излъчвам Божествена любов, мир и доброжелателност за всички хора, независимо от това къде са те.

В центъра на моята същност цари мир, това е мир на Бога.

В тази тишина аз чувствам Неговата сила, насочване и любов на Неговото Свято Присъствие.

Аз по Божествен начин се направлявам по всичките ми пътища. Аз съм чисто русло за Божията любов, истина и красота.

Аз усещам как през мен протича Неговата река на мира.

Знам, че всичките ми проблеми се разтварят в ума на Бога.

Пътищата на Бог – са мои пътища.

Думите, които говоря, стигат там, където ги изпращам.

Аз се радвам и възнасям благодарност, разбирайки, че ще получа отговор на молитвата си.

И това е така.”

 

Това е една молитва, дадена от Учителя Петър Дънов за защита от злото и благоденствие на българския народ.

МОЛИТВА

“Господи, Боже на Силите, в Името на Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме, ние, Твоите чада, идем тази вечер и припадаме пред Твоите Нозе.

Молбата ни, Господи, е да разбиеш и осуетиш замислите на всички тъмни сили на лукавия, които искат да съсипят и разорят духовно и политически българския народ, между който Си ни пратил.

Господи, молим Ти се, чуй и приеми молбата ни, и повдигни душата на българския народ, за да не загуби Твоето благословение.”

Амин!

Време е да възвърнем Духовната си сила като народ, а това може да стане, като се пробудим от мрака на разделението и възстановим вярата си в изконните автентични ценности на българина и започнем да се обръщаме по-пламенно и искрено към Духовния свят за помощ, утеха, напътствие, за благодарност и хваление и да бъдем милостиви един към друг.

Ще завърша с Великое Славословене в изпълнение на Борис Христов.

Когато слушате тази молитва, тя успокоява душата и я свързва с Възвишения свят на Ангели и Архангели и тяхната лечебна сила.

 

 

Бъдете здрави. мъдри и благословени!

 

5 thoughts on “Молитвата ни връща към нашата божествена същност

  1. Pingback: Посланието на Преподобна Стойна за съдбата на българския народ - Ani Pondeva

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *