Молитвата ни връща към нашата божествена същност

В лечебната ми практика, всички хора, които са получили изцеление, пречистване и зареждане с Духовна благодат и Жизнена сила, са били хора с молитва за промяна в сърцето. Всички тези малки и големи Чудеса са осъществени благодарение на силната вяра, моята връзка с Духовния свят и силата на МОЛИТВАТА.

Вероученията в миналото

Традициите в Православната църква се смесват и дори съвпадат с ред езически обреди и празници. Това е бил и начинът да бъдат съхранени под крилото на църквата. Вредното външно въздействие на Гръцката православна църква и не само, върху Българската православна църква, особено през последните 30 години, нанесоха огромни вреди, като се измениха автентични стенописи и фалшиво се реставрираха иконостати и старинни икони, унищожи се част от духовното наследство на българския народ. С две думи нашата Православна църква загуби автентичния си чист вид и символика и е силно изменена…

В същото време Свещеното слово и Божествена мъдрост в беседите на Учителя Пеър Дънов предават учението на Богомилите до ден днешен, но той не е желал да има слепи последователи, а здравомислещи хора, заземени и верни на първоначалния замисъл на неговата школа. През последните години също се наблюдават доста нездравословни процеси в Бялото братство.

От проучванията, които направих през годините и които ред учени и историци потвърждават, ясно се вижда, че Българската православна църква и Учението на Богомилите са два клона на едно и също дърво. На нас няма да ни е необходимо да ги изучаваме повече като две отделни звена на българското вероучение, а ще се обърнем към СТВОЛА и КОРЕНИТЕ на дървото, за да видим целостта.

 

Само търсещо сърце намира истината.

Разединение има в старото съзнание на човека, което си отива… В новото съзнание има обединение и цялост, отпадане на лъжовните доктрини и фалшивите правила и закони, целящи подчинение в невежество и страх.

Каквото и разделение да е имало във времето до сега между различните на пръв поглед вярвания, школи, църкви и учения по българските земи, вече е нужно да оставим зад гърба си и да започнем да отсяваме житото от плявата. Да приемем най-доброто , най-ценното от Православната църква, най – доброто и най-ценното от школата на Учителя и Учението на Богомилите и най-доброто и най-ценното от тайните науки за живота и смъртта – Орфеизма – това е пътя към Духовната революция на нашия народ.

Навлизаме в ерата на Водолея и е нужно да придобием едно по-глобално и всеобхаватно съзнание, изключващо разделенията, особено във вярата на хората.

Истината е ЕДНА. Тя е въздесъща. Бог съществува във всеки един от нас и ние сме в същото време Богове в развитие. Тази истина е предадена от времето на нашите предци траките и Орфеизма – свещеното познание за живота и смъртта. По-късно Орфеизмът е предаден в учението на Богомилите, а Петър Дънов го предава в своята Окултна школа, за да стигне до нас днес. В същото време много древни езически обреди и празници са съхранени в календара и свещенодействията на Българската Православна църква. В крайна сметка ние разполагаме с една невероятно богата и пъстра съкровищница от познания и практикуми.

Светците по българските земи

В индианската култура посветените хора и общуващи с Духовния свят още от стари времена ги наричат Шамани, в Индия ги наричат Гуру, а ние българите ги наричаме Светци и Адепти.

Един такъв Свят човек, чист и благ, изпълнен с вяра, дълбока мъдрост и смирине, беше Дядо добри. За мен лично Героят – легенда на 30 годишния преход беше благия белобрад старец, който със Светите си дела показваше пътя към Бога и посвети живота си на спасяването на българските свещени храмове.

 

 

Съществуват ли Светци днес по българските земи?

Да, съществуват. Те са съществували винаги. Светците живеят далеч от суетата и шума на светския живот, често в планината сред природата и водят много простичък, скромен начин на живот, лишен от всякакви съвременни удобства. Един от тях срещнах и аз…

Той ми разказа, че Молитвата е дадена на нас българите, като един безценен ИНСТРУМЕНТ, който е добре да си припомним и да се научим да си служим по всяко време и на всякъде с него. Тя е един чуден и красив преобразувател на нашата умствена сила. Ако на източната култура от духовните учители е дадена медитацията, като основен инструмент за самоусъвършенстване, то на нас българите ни е дадена Молитвата и песнопенията, като свещен начин да общуваме директно с Бог.

 

 

В какво се състои силата на молитвата

За посветените в тайните Окултни науки и древното познание за живота и смъртта, е известен първият Херметичен закон. Той гласи следното.

ПРИНЦИПЪТ НА УМСТВЕНАТА СИЛА

„ЦЯЛОТО е УМ; Светът е умаствена сила.“

Кибалион

Този Принцип е въплъщение на истината, че „Всичко е Умствена сила“. Той означава, че ЦЯЛОТО (което е Субстанционалната реалност, лежаща в основата на всички външни явления и прояви, които ние познаваме с имената „Материалния свят“, „Феномените на Живота“, „Материя“, „Жизнена сила“; накратко, всичко това, което е видимо за материалните ни сетива) е ДУХ, който сам по себе си е НЕПОЗНАВАЕМ и НЕОПРЕДЕЛИМ, но който може да се разглежда и да се приеме за УНИВЕРСАЛЕН, БЕЗКРАЕН, ЖИВ УМ. Той обяснява също така, че целият феноменален Свят, или Вселена, е просто едно Умствено творение на ЦЯЛОТО, подчинено на Законите на сътворените неща, и че Светът като цяло и всички негови части, или единици, притежават свое битие в Ума на ЦЯЛОТО, в който Ум ние „живеем, движим се и притежаваме свое битие“.

Този Принцип, формулирайки Умствената природа на Света, лесно обяснява цялото разнообразие от умствени и духовни феномени, които заемат такава голяма част от общественото внимание и които без подобно обяснение са неразбираеми и не се поддават на научна трактовка.

Разбирането на Великия Херметичен принцип на Умствената сила позволява на човека лесно да схване законите на Умствения Свят и да приложи същите за собственото си благополучие и напредък. Херметичният ученик има възможност да приложи интелигентно великите Умствени закони, вместо да ги използва по случаен начин. Разполагайки с Универсалния ключ, ученикът може да отключи многобройните врати на умствения и духовен храм на знанието и да влезе свободно и с разбиране в него.

Този Принцип обяснява истинската природа на понятия като „Жизнена сила“ и „Материя“; защо и как всички те са подвластни на Овладяването на Ума. Един от старите херметични Майстори преди много години пише: „Този, който схване истината за Умствената природа на Света, е напреднал значително по Пътя към Майсторството. “ И тези думи са толкова верни днес, колкото и по времето, когато са били написани за първи път. Без този Универсален ключ Майсторството е невъзможно и ученикът чука напразно на вратите на Храма.“

Източник: Седемте Херметични принципа

 

Бих искала да споделя няколко прекрасни молитви, с които можете да придобиете Силата да промените изцяло живота си.

Когато човек казва една молитва с чувство и концентрира цялото си внимание и умствена сила в една посока, той задейства и способността да си предтсвя това, което желае да постигне като промяна. Колкото е по-силна вярата, че няма невъзможни неща на този свят, толкова е по-голяма творческата сила, която се влага в този процес на сбъдване на желанията, а при Високо-посветените – сбъдване на Чудесата.

Тук можте да научите повече за съвременните Научни открития за силата на молитвата. Статията е от руски източник и е много интересна.

 

Със силата на колективната молитва, словото и звука се постигат чудеса. Можете да усетите сами въздействието.

 

Предоставям Ви няколко много силни молитви, като първата е Богомилска молитва, която се чете преди хранене за пречистване и зареждане на храната с добра жизнена сила.

 

„Господи, благодарим ти за храната, която ни даваш днес

и с която вливаш живот и сили в нас.

Благослови я Господи и нека Твоят Божествен хляб се съдържа в нея!

Амин!“

Път към Възвишения Духовен свят е

 

Тази силна молитва със словестни формули промени живота ми и винаги, когато я казвам ми вдъхва сила и увереност.

 

„Даровете на Бога – са моите дарове.

Аз използвам всеки момент от деня.

С мен са Божествената хармония, мир и изобилие.

Божията любов излиза от мен, благославя всеки, който попада в моето обкръжение.

Божествената любов ме лекува сега.

Не се боя от зло, защото Бог е с мен.

Аз винаги съм бил заобиколен от свещения ореол на Божествената любов и сила.

Аз твърдя, чувствам, знам и вярвам решително и позитивно в това, че очарованията на Божествената любов и бдителност насочват, изцеляват и се грижат за всички в семейството ми и за тези, които аз обичам.

Аз прощавам на всички и искрено излъчвам Божествена любов, мир и доброжелателно за всички хора, независимо от това къде са те.

В центъра на моята същност цари мир, това е мир на Бога.

В тази тишина аз чувствам Неговата сила, насочване и любов на Неговото Свято Присъствие.

Аз по Божествен начин се направлявам по всичките ми пътища. Аз съм чисто русло за Божията любов, истина и красота.

Аз усещам как през мен протича Неговата река на мира.

Знам, че всичките ми проблеми се разтварят в ума на Бога.

Пътищата на Бог – са мои пътища.

Думите, които говоря, стигат там, където ги изпращам.

Аз се радвам и възнасям благодарност, разбирайки, че ще получа отговор на молитвата си.

И това е така.“

 

Ето eдна много красива молитва, която може да казвате сутрин и с нея да започвате деня си. Тя е дадена от Учителя Петър Дънов и повишава значително Силово – честотното поле на човека.

 

„Отче Наш! О, Извор на блясък, танцуващ във и около всичко, което Е! О, Сътворяващо Дихание, което протича през всички форми! Смекчи основата на нашето същество! И освети едно пространство, за да „засадиш“ Твоето Присъствие!

Освободи ни от всяко ограничение, за да може Потокът на Твоя живот да се движи в нас безпрепятствено!

Изпълни ни с Твоята творческа сила, за да можем да бъдем укрепени! За да споделяме плода на Твоето видение! В нашите дълбочини разпръсни твоето семе с твоята подмладяваща мощ,за да можем да бъдем част от твоето ЦАРСТВО!

Всяко едно от нашите действия да дава плод, съгласно твоето желание, движейки се в пулса на Твоето намерение! Направи ни въплъщение на Твоето състрадание!

Надари ни с мъдрост, за да създадем и споделим това, от което всеки един се нуждае!

Със страст и от душа, позволи ни да родим вътре отново онова, което е нужно, за да поддържа живота ни днес!

Развържи оплетените конци на съдбата, които ни връзват, така както ние освобождаваме другите от оплитането на миналите им грешки!

Опразни ни от измамни, провалени надежди и желания, така както ние възстановяваме у другите едно обновено видение! Не ни оставяй да бъдем пленници на съмнението! Нито да останем вързани от безплодни преследвания! Не ни оставяй да бъдем съблазнени от онова, което би ни отделило от истинската ни цел-БОГ!!! НО, освети възможностите на настоящия момент! Защото Ти Си основата на плодородното видение!

Силата, която прави да се ражда пълнотата, където всичко е обединено и отново е направено цялостно и пълно! О, Ти, Извор на блясък, танцуващ в и около всичко, което Е!“

Амин!“

 

Това е една молитва, дадена от Учителя Петър Дънов за защита от злото и благоденствие на българския народ.

МОЛИТВА

„Господи, Боже на Силите, в Името на Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме, ние, Твоите чада, идем тази вечер и припадаме пред Твоите Нозе.

Молбата ни, Господи, е да разбиеш и осуетиш замислите на всички тъмни сили на лукавия, които искат да съсипят и разорят духовно и политически българския народ, между който Си ни пратил.

Господи, молим Ти се, чуй и приеми молбата ни, и повдигни душата на българския народ, за да не загуби Твоето благословение.“

Амин!

Време е да възвърнем Духовната си сила като народ, а това може да стане, като се пробудим от мрака на разделението и възстановим вярата си в изконните автентични ценности на българина и започнем да се обръщаме по-пламенно и искрено към Духовния свят за помощ, утеха, напътствие, за благодарност и хваление и да бъдем милостиви един към друг.

Ще завърша с Великое Славословене в изпълнение на Борис Христов.

Когато слушате тази молитва, тя успокоява душата и я свързва с Възвишения свят на Ангели и Архангели и тяхната лечебна сила.

 

 

Бъдете здрави. мъдри и благословени!

 

0 thoughts on “Молитвата ни връща към нашата божествена същност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.