Ние не вярваме в това, което виждаме. Ние виждаме това, в което вярваме

Казано по-просто за акта на наблюдение, то актът на наблюдение – това е акт на сътворението. Наблюдение – това не е да гледаме нещо отстрани, ние просто създаваме проекция на мисълта за това, което наблюдаваме.

И тези проекции действат чрез нашите чувства, мисли и намерения.

В този момент, когато ние започваме да съсредоточаваме вниманието си, ние можем да сътворим мисъл-форма за промяна на нещо съществуващо и силата на намерение за промяна е нашето убеждение, вяра.

По този начин наблюденията се основават на убежденията.

На квантово ниво действителността се явява като творческо виждане на определен желан образ на наблюдателя, и така всичко във Вселената се определя от нас.

Концентрираните мисли са еквивалентни на субатомни частици

Ние нямаме среща с физическа действителност, както ни се струва на макро ниво, а ние се срещаме с енергийно-информационното поле на средата, в която се намираме. И става дума не за частици, а за светлинни полета. В дълбочинното осъзнаване на тези светлинни полета съзнанието и енергията лесно си взаимодействат, докато на повърхностни нива те се възприемат отделно или разделени едно от друго.

От нас е била скрита тази дълбока връзка между ума и материята хилядолетия наред

Грег Брейдън: Единното светлинно поле свързва атомите на частиците на материята, от които е изградено всяко нещо от живата и неживата природа (предмети) и чувствата, мислите и намеренията на хората.

Нашите вътрешни чувства, мисли и намерения променят възприеманите като външно състояние материи (предмети) на субатомно ниво. Той казва, че физическите и психологически нива си взаимодействат в едно и също светлинно поле.

Двете страни на една и съща монета: едно и също пространство-поле съчетава двете природни явления – вълна-частица или мисъл-материя. Тези полета, или облаци се държат заедно – струните (теория на струните), те са пълни с информация за живота. И колкото по-нататък отиваме, толкова повече откриваме мисловно-физическа и емоционално- физическа  реалност. Нашите съзнателни и несъзнателни нива са единни с обектите около нас, защото те са в единно поле. Когато процесите са задействани от подсъзнателни светлинни вълни, там често се крият опасности да материализираме нашите страхове и ограничаващи убеждения.

Мислите са израз на нашите дълбоки съзнателни и подсъзнателни убеждения. Така имаме една динамика от две форми на създаване на действителността. Първата е изградена от съзнателните убеждения, вярвания, ценности и тогава създаваме благотворна действителност. Втората е изградена от нашата дълбочинна система на несъзнателни убеждения, които също управляват част от действителността! Това най-често са нашите емоционални травми, страхове и ограничаващи убеждения. Те са кодирани в нашето динамично-променящо се ДНК.

Източник на част от статията: https://nepoznato.energetika-bg.com

Всички наши убеждения се втъкават в нас през целия ни живот и се обединяват под формата на нашето индивидуално програмиране. Но има един основен проблем, че ние сме задръстени от ненужна информация и от това следва, че голяма част от мисловния процес и системата от вътрешни убеждения и вярвания работят на несъзнателно ниво.

Поради това ние сме блокирани да възприемаме дълбочинните връзки извън пределите на матрицата.

Mатрицата е илюзия за разделянето и твърдостта на телата, в която ние попадаме при наблюдение, зад която се крие дълбочинната реалност. Реалността на квантовите светлинни енергийно-информационни полета. Предстои ни за в бъдеще да се научим да ги виждаме и разчитаме с помоща на епифизата – нашата светлинна антена. Научете повече тук:

Грижа за Епифизата – нашата светлинна антена

 

Физикът Алберт Айнщайн ни показа, че възприемането на твърдостта – това е мираж. Цялата физическа материя около нас се получава от честотата на трептене на енергията, а като се променя честотата на трептене, може да се промени структурата на материята.

Повечето от нас са в капана на матрицата, убедени, че видимото е отделено от нас. Но дълбочинната част от нас работи на това субатомно подсъзнателно ниво.

Ние създаваме много често несъзнателно нашата действителност

Несъзнателно ние създаваме нежелани резултати, ние показваме скрити желания, подтиснати неприятни емоции и ограничаващи волята за разгръщане на потенциала  страхове.

Това, за което не искаме да си спомняме, са нашите скрити тъмни демони. Заседнали сме в зловредни шаблони, в мисловни програми и това блокира нашите божествени дарби и заложби да творим с осъзната любов нашата собствена действителност.

Най-вредни са индивидуалните програми, които заключват в нас усещания за разделеност и изключителност. Установено е, че във възрастния си живот живеем по същите модели, които сме придобили в детството. Това е нещо като съдбовна орис – карма. Тя може да се променя с осъзната духовна работа за изцеление на травмите от миналото и възстановяване на връзката с Майката ПриРода. Едва тогава ние получаваме динамика от осъзнавания, които променят кодировките на нашето светлинно ДНК.

Духовното лечение и духовните практики – молитви, общение с Духовния свят ни поставят в едно високочестотно светлинно поле, в което чудесата не са необясними и мистични явления, а имат своето дълбоко осъзнато обяснение на причинно-следствените връзки за тяхното проявление.

Същността на проблема с наблюдението е, че наблюдението е творение на наблюдаващия, и това има изключително важни последствия за всеки, защото в момента на наблюдението на нещо или някого, ние започваме да мислим, чувстваме и възнамеряваме промяна, това значи – да създаваме.

Когато сте в състояние на страх, а страхът – това е много бавна и нискочестотна вълна, която ви обгръща и вие трептите на нейните честоти, тази вълна поражда чувство на застрашеност, ще породи в ума ви определени неприятни мисъл-форми и ще ви зареди с намерение за включване на защитен механизъм. В момента, в който се поддадете на вълната на страха, тя ще блокира изцяло творческата ви природа да създадете друга действителност, като например да призовете помощта на Света Богородица или Архангел Михаил, с вяра и намерение за пълна победа над обстоятелствата.

И цялата система за манипулиране на масите е изградена на управление чрез страх. Опитват се да ни държат под стреса на притесненията за утрешния ден и върху съжаленията за вчера. Това ни поставя в състояние на бавните и тежки нискочестотни вълни. Ние трябва да бъдем много внимателни с това, в което вярваме за бъдещето. Вие можете съзнтелно да избирате чрез благодарствена молитва или общение с Духовния свят да създавате високочестотно поле и да оставате толкова дълго в него, колкото е необходимо.

В холографската реалност колкото повече зависите от системата на убежденията, толкова повече ще създавате това, в което сте убедени, че вярвате. Всяка мисъл създава самата действи-тел-ност, която расте като паяжина.

Съзнателната част е животворческата сила, съдържаща се в нас, а несъзнателната част е това, което е програмирано в дълбините ни и ние трябва да се научим да го превръщаме в съзнателна част. То граничи със съзнателното, и то връща всички наши спомени – изтрити и откраднати, когато се посветим на духовна работа. Свръхсъзнанието е възможно да бъде постигнато само тогава, когато всички подсъзнателни елементи и процеси бъдат изкарани на бял свят и станат съзнателни. Тогава говорим за появата на свръхчовек или ЧовекоБог и ДеваБогиня.

В руската православно-църковна литература от по-стари времена се говори за мъжа като човек и за жената като дева. Това запълва една съществена празнина в българското съзнание за мъжкото и женското начало.

Когато работите усилено да превърнете вашето несъзнателно в съзнателно, вие се превръщате постепенно в свръхчовек от бъдещето. Христос е казал, че ще дойде време, когато хората ще могат да правят по-големи чудеса от него. Това е главна задача на човека днес тук на земята – да работи усилено върху своето самоосъзнаване.

Ето защо, колкото повече информация поемате в себе си, толкова повече работата ви нараства и се задръствате и обема на неосъзнатото се увеличава.

Колкото по-малко заучавате с ума и се доверявате на интуитивното познание за строежа на природата и природните сили, което аз наричам ЧувствоЗнание, толкова по-бързо ще напреднете в процеса на самоосъзнаване и ще манифестирате вашата собствена автентична действителност.

Само тогава няма да бъдете жертва на изкуствено налаганата обща действителност от глобални политики и модни течения.

Бъдете мъдри манифестори и спазвайте Вселенските закони и Християнски ценности, за да изградим всички заедно една обща и благоприятна за всички осъзнати хора действителност. Научете как, като се запознаете с шестте Светлинни курса за любовта на Академия за душата.

С любов и уважение:

 

Шест Светлинни курса за любовта

One thought on “Ние не вярваме в това, което виждаме. Ние виждаме това, в което вярваме

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *