Видео лекции – 2 част

Как да пробудим лечителя в себе си

“Лекарството е плод на определени Думи и Сила”

Посветеният от великия Учител Зелмоксис старобългарски лечител, държал да изтъкне пред елинския мъдрец какви са правилата в Старобългарското лечебно изкуство. Той му казал следното:

“А лекарството, мой мили приятелю, е необходимо да бъде плод на определени Думи и Сила…”.

“Не позволявай на никого да те убеди да излекуваш главата му, ако преди това не ти е предоставил Душата си, за да бъде първо тя изцелена чрез Словото. Защото това е най-голямата грешка на деншните лекари при лекуване на човешкото тяло – разделянето на душата от тялото.”

“И изрочно добави, като ме накара да се закълна в тези негови думи: “Не позволявай на никого без значение дали е богат, благороден, справедлив или красив да те убеди да му дадеш лека без Словото“.”

За Старобългарското лечебно изкуство не може да се говори много, защото то е също така и тайнство за всяка душа. То е практически – приложно древно познание на Хилядолетните българи, което е много по съвършено по смисъл и значение за човека от съвременната психология и медицина.

За Хилядолетните българи Душата и Тялото са неизменно свързани и да се лекува само Тялото, без да се излекува Душата, е немислимо.

Старобългарското лечебно изкуство може да се предава само лично от учител на ученик, като ученикът изпитва върху себе си всяка една енергийна техника за лечение или лечебен ритуал, за да пречисти и излекува себе си и едновременно да натрупа собствен безценен опит. Това е пътят на истинския лечител – той изпитва първо лека върху себе си и след това го прилага върху другите.

РАВНОВЕСИЕ НА СИЛИТЕ

Равновесието между мъжката и женската сила и тяхната равнопоставеност стоят в основата на древното старобългарско учение на жреците или това е Естествознанието за процесите, протичащи в човешките дух, душа и тяло.

ПОДАРЪЦИТЕ – ЕДИН БОЖЕСТВЕН РИТУАЛ

Думата БлагоДаря е част от живото слово и е наследство от древните българи. В нея е кодирано посланието, когато искаме да изразим своята благодарност към някого, не само това да става словесно, но и с извършване на ритуално действие – да Дарим Благо от сърце.

Думата Пода-Ръци е също част от живото слово, чието значение е Да подадеш нещо в ръце на ближния.

Думата По-Здрав е словесно наричане, което става веднага на момента. Наблюдавайки българското слово, човек непрекъснато може да открива живите думи в него. Те блестят като самородни диаманти и когато ги използваме Съзнателно, ние използваме силата им.

Хилядолетните българи са лекували със Силата на подбрани думи или съчетания от думи и това е едно безценно наследство за нас българите, което е запазено по българските земи до ден днешен.