“Пробуди се с Ани” ЕООД управлява своите процеси и осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на всички международни и Европейски стандарти и норми. Дружеството обръща специлно внимание на процесите по обработка и защита на личните данни на своите клиенти, партньори, доставчици, персонал и участници в нейните форуми, събития, обучения и други публични прояви. Тъй като една от основните цели е да представя пред широката световна общественост абсолютно достоверно и прозрачно своите методи на работа и постижения в духовното осъзнаване и социално – психологическото усъвършеснтване на личността, както и да запознава света с хилядолетната българска култура, история и творчество.

Сдружението ще публикува ( на своите сайтове ) в социалните мрежи, на информационни табла и в печатни материали и в свойте публикации, снимки и видео материали, в някои от които ще се съдържат лични данни, като лицата на участниците в събитията. Спазвайки изискванията на GDPR, Академията приканва всички заинтересовани лица, които НЕ ЖЕЛАЯТ да бъдат публикувани снимки и видео с тяхните лица, да декларират своето желание за отказ от предоставяне на лични данни на имейла info@ani-pondeva.com, както и да не участват в общите видео и фото сесии.

Отсъствието от такава декларация – писмено заявлление, се приема за съгласие, че лицето е съгласно да бъдат популяризирани фото и видео материали с негови лични данни единствено и само за целите на Академията.