ДУХОВНО И ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КВАНТОВАТА ФИЗИКА

 

Болестта, както и активирането на Лечебния процес започват в най-малката „клетка“ на тялото в „квантовото“ пространство между атома и електрона. Това „квантово“ пространство е Информационно-енергийно поле, което е свързано (идентично) с всичко останало, съществуващо във Вселената.

Това квантово поле може да предава и да приема информация и да се променя в следствие на енергийната интервенция от други живи организми с високочестотно енергийно поле.

В тази област се състои работата ми на Енергийна лечителка.

 

ЕНЕРГИЙНОТО ЛЕЧЕНИЕ представлява изчистване на енергийни блокажи, като насочвам Светлинна енергия с определена честота в енергийното тяло на човека и тази Бяла Светлина има способността да изцелява и чисти. Аз в същност не лекувам. Аз съм проводник за Лечебната Биоенергия. Истинските енергийни лечители не лекуват. Лекува Универсалната енергия, чийто проводник са те самите.

Всеки човек има потенциал да бъде Духовен и Енергиен лечител, след като изчисти своето енергийно поле и придобие нужните ЗНАНИЯ, за да го поддържа трайно в тази ЛъЧиста форма. На снимката по-горе може да видите ясно излъчено от мен Бяло енергийно-честотно поле – АУРА, което е лечебно. То се постига единствено при целенасочена работа за духвно и физическо изчистване. 

След като бъдат изчстени  енергийните блокажи с техниките, които прилагам, жизнената енергия започва да тече във Вас с лекота и се активира Силата за самолечение, която всеки човек притежава. Това е напълно естествен процес, който възстановява Равновесието на Дух, Душа и Тяло.

Освен това в процес на по-задълбочена ДУХОВНА РАБОТА, мога не само да активирам вашата вътрешна Сила за самолечение, но и да ви помогна да я опознаете и овладеете, за да постигнете трайно Равновесие на вашата вътрешна Жизнена Сила и процесите, които протичат във Вас. Ето защо подготовката за ОВЛАДЯВАНЕ на вашата лична Сила се състои и в интензивна работа с вашия Божествен потенциал. Това е комплексна работа с вашата осъзната и неосъзната същност.

Видимата и доказуема част на изцелението се дължи на създаване на енергийно взаимодействие между Духа, Душата и Тялото на човека, което в своята дълбока същност е Квантов скок в ново измерение на Духовно изцеление и служи за развитие на човечеството, като цяло.

bg_BG