Авторска програма на Ани Пондева

АКАДЕМИЯ ЗА ДУШАТА

Седем Светлинни курса

за Любовта към Душата

Здравейте, любознателни момчета и момичета!

 

Изживейте едно вълнуващо Светлинно пътешествие заедно с мен, което ще ви отведе до древното познание за необятните простори на Вселената – вашата душа и ще изгради в 7 образователни модула един Светлинен мост между Земната и Божествената матрица и ще ви дари с неизразима с думи Духовн сила.

Ще събудите мъдреца и лечителя в себе си, ще се свържете с Вашата душа на много по-дълбоки нива и ще се научите да боравите с множество инструменти за усъвършенстване на Великите Духовни български школи за преобразяване и лечение на душата и тялото и работа с Духовните сили.

Ще научите какво представлява Свещената връзка между мъжа и жената, защо съществува синдрома на сменените роля между мъжете и жените и как да се справите с него и  да  изградите и съхраните една пълноценна партньорска връзка в дълготрайно благоденствие.

Ще усвоите различни методи и похвати, изпитани многократно в моята практика на Духовен и холистичен терапевт, за изчистване на емоционални, ментални, психически, духовни и физически блокажи, духовно и ментално усъвършенстване, творческа и интелектуална себереализация и материално благополучие и ще си възвърнете достойнството и честта на осъзнати българи.

В течение на множество на брой проведени видео курсове, голяма част от курсистите  дадоха категорично уверение в това, че Светлинните курсове оказват известно лечебно и благотворно влияние върху цялостното здравословно състояние по време и след провеждането на видео обученията и дават благодатна Духовна сила.

Това Светлинно пътуване за душата ще ви потопи в поТока на Божествената любов, където цари пълна синхронизация на вашите чувства, мисли и действия с вашаето житейско предназначение и ще задейства Вашата ДУХОВНА СИЛА и отключване на Вашите Божествени дарби.

Това, което отличава тази от всички останали менторски програми и обучения за самоусъвършенстване е, че тя проследява развитието на нашия хилядолетен български народ и е основана върху Седемте Велики Духовни български школи:

Атлантска школа, Орфеическа школа, Ранно-християнска школа, Магнаурска школа, Богомилска школа, Великотърновска Духовна школа, Школата на Беинса Дуно.

Най-хубавото е, че вие можете сами да изберете индивидуален Светлинен пакет, като заявите един, два или  три курса по ваш избор или всички 7 като цялостен Светлинен пакет. 

 

О – познай себе си и ще познаеш Вселената и Боговете

Какви са ползите за вас

и какво ще научите

от този Светлинен пакет

от седем курса?

1.

Земна и Божествена матрица

първи Светлинен курс

Основополагащият курс „Земна и Божествена Матрица“ изгражда правилния светоглед и полага основата за правилния начин на живот от гледната точка на Свещеното лечебно изкуство и Шестте Велики Духовни български школи. С голямо вдъхновение и любов Ани споделя безценни знания и инструменти за духовна работа, проверени и доказани в собствения й живот и лечителска практика.

Изключително богатото и полезно съдържание на петте Светлинни семинара ще ви даде:

  ключова информация и знания от древните мистериини учения за строежа на човека и света от духовна и енергийна гледна точка,

практични съвети и насоки за изграждане на правилен, здравословен и чист начин на живот –  първото условие за всеки, който иска да върви по пътя на лечителството,

методи на работа върху себе си за развиване на чувствознанието, основните добродетели, енергиен баланс, духовните способности и уменията за реализиране на желанията и намеренията,

знание как да откриете и следвате уникалния път на своята Душа,

вдъхновение и мотивация да преоткриете българското си самосъзнание и да станете радетел на Възраждането на Българския Дух.

Какво включва курсът:

 5 Светлинни видео семинара с Ани, всеки с продължителност 120 минути.

 допълнителни текстови и видео материали:

 авторско видео обучение „Техника за Емоционална Свобода“ за физическо и духовно здраве 

 молитви и формули за енергийна защита,

 авторски видео курс „Танци за душата“.

С този курс ще намерите отговори на вашите наболели въпроси и търсения, ще се почувствате на вашия собствен път, енергийно заредени, центрирани, духовно окрилени и подкрепени. Ще усетите лечебното въздействие на пространството на безусловната любов в магнетичното присъствие на Ани, ще намерите нови съмишленици и нов стимул за вашето движение напред. 

 

2.

Триединство и Силата на ЧувствоЗнанието

втори Светлинен курс

„Господ гледа през очите на нашето вътрешно дете.“

За да опознаем себе си е нужно да пробудим детето в нас, да го обгрижим, изцелим от травмите на миналото и да го дарим с любов и жизнерадост. Едва тогава можем да подновим връзката между душата и тялото и да заздравим връзката с Духа Свети.

Триединство настъпва, когато чувства, мисли и действия са в пълен синхрон. Само тогава можем да задействаме нашата ДУХОВНА СИЛА – това е силата да сбъдваме себе си с лекота и в синхрон с Божествения план.

Открийте Триединството на Дух, Душа и Тяло и синхронизирайте мислите, чувствата и действията си с Божествения план на душата.

Как да знаем дали сме на правилния път за нашата душа?

Как да отворим третото си око и да развием ЧувствоЗнанието?

Защо на добрите хора се случват лоши неща?

Каква е силата на Завета на Цветните лъчи на Светлината?

Отговор на тези и още много въпроси ще получите във втория Светлинен курс от обучението за Свещеното лечебно изкуство. Както и ще откриете, че силата на интуицията в превод на български език означава

Силата на ЧувствоЗнанието

Българската дума за интуиция е ЧувствоЗнание. Това е гласът на нашата душа. Когато развиваме способността да работим пълноценно с този съвършен божествен инструмент, ние влизаме в общение с Бога. Когато чуваме гласа на нашата душа и следвайки насоките и напътствията й, ние отваряме един свещен канал за връзка със Светия Дух. Колкото по-често се доверяваме на гласа на нашата душа, толкова по-здрава става нашата връзка със Светия Дух.

Курсът систематично ще ви преведе по пътя за хармонизиране и влизане в единение на вашето тяло, вашата душа и вашия дух. Това триединство е условието за разкриване на вашите духовни способности, Светлинна работа с ЧувствоЗнанието и осъществяване на вашата Житейска задача.

Ще научите практически методи за:

 постигане на чистота на тялото, мислите, словото и делата,

 разкриване корените на здравословните проблеми,

 разбиране и следване потребностите на душата,

 постигане на пълно приемане и безусловна любов към себе си, 

 поддържане на енергийните центрове,

 овладяване на светлината и сянката в нас

 интензивна работа за развиване на интуицията

 и още много безценни знания, които Ани споделя от своя преживян опит и богата духовна лечителска практика.

Но най-важното, което ще преживеете с този курс, е засилването на Вярата ви, че път има, че Духовният свят ви подкрепя и поддържа винаги, стига вие да се обърнете към него и да имате волята да живеете според Божествените принципи и закони.

Като подарък към петте Светлинни семинара получавате още и:

 Видео курс по кристалотерапия

 Видео курс по Техника за емоционална свобода за изчистване на емоционални блокажи

 Много полезни допълнителни материали за четене и просветление.

3.

 Рвновесие на мъжката и женската сила и

завръщане към българските корени

трети Светлинен курс

Този Светлинен видео курс, включващ 5 Светлинни семинара и богата гама от Учебни практики и допълнителни материали ще ви просветли и обогати, както на вътрешен личен план, така на семеен и обществен.

Отново ще работим за развиване на интуицията. Българската дума за интуиция е ЧувствоЗнание. Това е гласът на нашата душа. Когато развиваме способността да работим пълноценно с този съвършен божествен инструмент, ние влизаме в общение с Бога. Когато чуваме гласа на нашата душа и следвайки насоките и напътствията й, ние отваряме един свещен канал за връзка със Светия Дух. Колкото по-често се доверяваме на гласа на нашата душа, толкова по-здрава става нашата връзка със Светия Дух.

Ще осъзнаете как излизате от своята присъща природна женска/мъжка енергия и как да се върнете в нея, за да живеете в силата си с възстановено РАВНОВЕСИЕ.

Ако сте жена, ще преоткриете своята женска красота и добродетели, ако сте мъж, ще си припомните за достойнството, честта и смелостта да отстоявате своите граници и за всеки мъж и всяка жена  – начина, по който отново да заемете вашето естествено място в семейството и обществото.

Ще погледнете по нов начин и ще проумеете какво представлява Свещения съюз между мъжа и жената.

Ще разберете защо и как се размениха ролите на мъжете и жените през последните 30 години в България и как да разрешим това неестествено състояние на нашия народ.

Ще се научите как да разчитате характера и наклонностите на човека според чертите на лицето.

Ще се научите да тълкувате произхода и смисъла на телесните симптоми и неразположения, така че да лекувате тялото, изхождайки от знанието, че то е огледало на душата.

Ще разберете магичните символи в българските танци, народни носии и мартеницата и духовната сила на българския род, скрита в тях.

Ще осъзнаете Божествения Принцип на пеперудата за равнопоставеността на мъжа и жената.

Ще си върнете осъзнаването за изконните български ценности и тяхното ключово място във възраждането на българския род.

 

4.

Естествознание на вътрешния Авторитет

четвърти Светлинен курс

Този Светлинен курс разглежда строежа на енергийното тяло на човека и Свещената връзка с Божествения разум – Светия дух, от гледна точка на древнобългарските мистерийни учения и Богословската наука.

Изучавайки Божествените принципи, ще осъзнаете как да развиете своите центрове на силата и да постигнете състоянието на ЧувствоЗнанието, което ще ви води с лекота по вашия неповторим и единствен по рода си път на развитие.

От него ще научите:

Какво представлява Вътрешният авторитет;

Как да се предпазваме от увреждащи външни авторитети;

 Кои са седемте центъра на силата в Светлинното (еергийното) тяло и как да ги освобождаваме, пречистваме и зареждаме;

Къде се намира Силовият център на равновесието и как да пребиваваме в него;

Кой е символът, даващ сила и мъдрост на древните българи;

Как да повишаваме честотата на трептене на нашето Светлинно тяло и да подобряваме емоционолнато си състояние

Как да овладеем силата на Живото слово и как да използваме Третия Завет;

Кои са 12-те Божествени дарби и кои са 12-те Посвещения на Елохимите;

В допълнение към петте Светлинни семинара, ще получите и много полезни материали: Светлинни молитви и формули за самостоятелна работа, както и древната система от енергийни упражнения Фалун Гонг.

5.

В поТока на Божествената любов

пети Светлинен курс

Потопете се в едно вълнуващо приключение, което ще ви отведе до непристъпните кътчета на съзнанието ви, където ще бликне поредица от прозрения и ще проумеете какво представлява поТокът от Божествена любов, ще научите как да го владеете и как да го задържите в живота си без усилия.

Това вълнуващо преживяване ще ви накара да повярвате, че всичко е възможно на този свят и Вселената е щедра към всеки от нас, стига да ПОЗНАВАМЕ собствените си възможности, да ЗНАЕМ точно какво искаме и да пребиваваме постоянно и осъзнато в поТока на Божествената любов с благоДарност.

Вижте какво точно включва то:

 

6.

Отключване на Божествените дарби

шести Светлинен курс

Преживейте едно вълнуващо Светлинно приключение, което ще ви отведе до откриване и опознаване на вашия Божествен потенциал – Вашите дарби и заложби и ще провокира естествен процес на тяхното отключване.  

Това незабравимо преживяване ще ви накара да повярвате в собствените си безгранични възможности и ще разгърне способността ви да тренирате съзнателно с Вашите Божествени дарби. Това непременно ще доведе до преобръщане на вътрешната ви парадигма и ще осъзнаете, че вие сътворявате всеки един миг действителност във вашия живот.

Вижте какво точно съдържа курса:

7.

Манифестор на чудесата

седми Светлинен курс 

Този  седми Светлинен курс е Перлата в Короната на Цялостното видео обучение на моята Авторска програма, като предстоящите шест курса са блестящи лечебни Планински кристали.

Тази Корона е едно Посвещаване в древното познание за човека и Вселената от гледна точка на нашите български Духовни школи.

Тя ще ви даде ДУХОВНА СИЛА да опознаете Вашата Душа и да откриете Вашата Божествена същност. Ще си припомните от къде извира Силата на българския Дух и ще заздравите жизненоважната връзка с корените си.

От Вселената с безкрайни възможности

Какви Светлинни дарове ще получите?

Ще стъпите на Светлинния мост между Земната и Божествената матрица
ще научите за обърнатия Божествен закон, внедрен умишлено в Земната матрица

Ще се научите да синхронизирате мислите, чувствата и действията си

в синхрон с Божествения план на душата и да поддържате чистотата им

Ще бъдете посветени в Божествения закон за равновесието

между мъжката и женската сила, наречен още Принципа на пеперудата

Ще бъде разгадана мистерията за обърнатите роли на мъжете и жените

в семейството и в обществен и глобален план и ще видите решението на проблема

Ще осъзнаете силата на родовата памет и нейното спасителна Духовна сила
за опазване и съхранение на българския род с помоща на Светлинна работа с Духовния свят

Ще научите какво представлява вашият Вътрешен авторитет

как да работите пълноценно с Чувствознанието и да бъдете в синхрон с вашата Житейска мисия

Ще бъдете посветени в множество практико-приложни духовни техники

за изчистване, облагородяване и защита на вашето лично Светлинно поле и домашно пространство.

Ще се потопите през всички 7 Светлинни курса в поТока на Божествената любов

за да научите кои са вашите Божествени дарби и как да ги развиете и използвате в ежедневието си.

Ще получите множество Светлинни дарове. Ето някои от тях:

 

Светлинен дар за работа с Архангелите и работа с 7-те Божествени закона

Древното познание за Вселенските закони, управляващи външната и вътрешната вселена на човека са предадени на достъпен и простичък език и с много примери от моята Светлинна практика.

Светлинен дар за отключване и тренировка с 12-те Божествени дарби

Изключително полезен курс, който надгражда много умело познанията на базата на останалите 5 Светлини курса. Тук ще се запознаете с 12-те магически качества или посвещенията на Елохимите. Три Божествени дарби ще бъдат на фокус в този прекрасен курс – лечителство, яснов виждане и материализация. Време е да разгърнете вашия Божествен потенциал и да преоткриете себе си като Творец на собствения си живот в синхрон с вашето Божествено предназначение.

Светлинен дар за работа с Манифесторската сила

Ще се научите да работите със Силата на намерението, за да привличате в живота си желанните от Вас събития. Ще бъдете посветени в древното познание за Събирателната точка и Фокуса на Самурая. Ще разберете как можете да овладеете Силата на мисълта и да променяте Заряда на Вашите емоции.

Знанието е сила, мъдростта е ключ към вечността

Какво включва това седем-етапно Светлинно обучение?

Седем Светлинни видео курса, всеки включва по 5 Светлинни семинара 
общо 35 семинара, като всеки от тях е между 90 и 120 минути с достъп 12 месеца.
 

Светлинен курс по Кристалотерапия и наука за кристалите

за едни от най-красивите и полезни представители на Минералното царство

ТЕС за физическо здраве с авторски утвърждения

изпълнява се 28 дни и има прекрасно въздействие върху цялостното състояние на организма.

Светлинен курс за здраво и гъвкаво тяло „Танцът на душата“

четири видео записа, за да танцувате в ритъм и да синхронизирате в движения тялото и душата си.

Седемте Силови центъра на човешкото Светлинно поле

богата учебна програма за изучаването им и дълбочинна работа с тях

Достъп до подбрана Библиотека от Светлинни книги

разкриващи Пътя на Мъдреците, Лечителите, Светците и Адептите от древността до днес

Принципът на пеперудата за Свещената връзка между мъжа и жената

авторски Светлинен видео курс, разкриващ в дълбочина древното познание за двете сили.

Светлинен видео курс с древна техника за лечение ДАГАС

светлинна работа с молитви за преминаване на човека в желаното здравословно състояние.

Водещ лектор

Ани Пондева

Сертифициран Ментор, майстор-лечител и

преподавателка в Академия за Душата

Ани Пондева е дейна обществена личност с изявен Възрожденски Дух. Тя е човек на точните науки и е икономист по образование, като последните години е посветена и работи в сферата на Уебдизайна. 

Ани произхожда от стар Копривщенски род. Тя е закърмена с революционни идеи още от малка. Като обществена личност в Бавария, където тя е живяла 13 години, е позната като изявена родолюбива българка със страст към българските народни танци и фолклор и обичана Духовна лечителка и преподавателка в Духовна Академия Оренда – ДАО, която основава през 2018 година в Розенхайм и която днес се нарича Академия за Душата. 

Седем години тя е организаторка и преподавателка на група за български народни танци „Нестинарка“ и настояща Председателка на българо-немско Сдружение „Златен Феникс“ в Розенхайм.

През 2018 година Ани завършва Австрийската Академия за енергийна психология и холистична медицина и е посветена в Свещеното лечебно изкуство. Същата година създава Академия за душата, където успешно преподава Рефлексна терапия, Родова терапия, Енергийна психология, Кристална терапия и Кристална хирургия, както и Слънчеви обреди за лечение  и пробуждане на душата.
През 2021 година тя се завръща окончателно на родна земя в стария град Пловдив, за да работи в полза на род и родина. Посещава курс по Богословие в Пловдивската Духовна Семинария и почита дълбоко Православно-християнските ценности на нашите предци.
Нейното послание е:

„Пробуди съзнанието си, изцели живота си и разкрий Божествените си дарби! Стани достоен потомък на хилядолетния БОГарски род и работи върху себе си за БлагоДенствие, проСвета и в полза на Род и Родина!“

Академия за Душата

обединява наследството на Българските духовни школи

Школата на Атлантида

Естествознание за природата на човека и устройството на Вселената

Орфеическата школа

Учителят Орфей за музикалното изкуство и Силата на живото слово

Ранно-християнска школа

по българските земи датира от 50-52 г.сл. Хр. в Родопите

Магнаурската школа

наследява Орфическата школа и възниква 2-3 век след Хр.

Богомилската школа

Духовното учение на Съвършените и епохата на Ренесанса в Европа

Великотърновската Духовна школа

Книжовната реформа на Патриарх Евтимий и Духовната школа на Теодосий Търновски за ИСИХАЗМЪТ

Школата на Беинса Дуно

Учителят Петър Дънов ни дава Третия завет и богата Духовна просвета за новото време

ЗАПИСВАМ СЕ

 

Академия за душата

ОТКРИЙ ДУХОВНАТА СИЛА В ТЕБ

🕊Тези 7 Светлинни курса за любовта към Българската душа са разработени майсторски така, че всеки курс да бъде самостоятелен и изчерпателно-съдържателен и в същото време в поредната последователност да бъде надграждащ.

🍀Това означава, че ако сега вие сте начинаещ, но темата, която ви вълнува е седми курс „Манифестор на чудесата“, вие спокойно можете да направите директно седми Светлинен курс и да получите ползите от него. Препоръчвам тези 35 Светлинни семинара да бъдат разпределени в 12 седмици една пълноценна 3 месечна трансформация, която Вие можете да постигнете с лекота.

Ако вие разполагате с достатъчно свободно време, можете да  завършите програмата за 4 седмици. Тази интензивна работа даде изключителни резултати при мои курсисти, които избраха да я направят в рамките на 4 седмици. Оставете на Вашето вътрешно усещане ЧУВСТВОЗНАНИЕ да избере за колко време да я направите.

❤️Методът за преподаване е изпитан и е изграден върху педагогиката на Монтесори обученията за деца и дава отлични резултати. Вложих много време и труд, за да го усъвършенствам и приложа като метод на преподаване в тази авторска програма, за да бъде тя максимално ефективна за всеки, независимо какво ниво на познания и практикум има!

 

🔔 Всеки курсист на Академията, завършил успешно 9-те Светлинни курса (научете повече тук) получава

степен на Посвещение „Сребърен елен“.

След успешно завършено 4 модулно обучение с Практики на живо получава степен на

Посвещение в Свещеното лечебно изкуство „Златен елен“

и титлата „Ментор-майстор лечител“.

Предстоящи Светлинни курсове:

8. Силата на живото слово-старобългарското лечебно изкуство – предстои през юни 2023 г.

9. Изкуството да бъдеш Духовен майстор-лечител – предстои през юли 2023 г.

Четири модула с Практики на живо ще бъдат организирани живот и здраве,

от септември 2023 г. до април 2024 г.

Академия за душата

ОБМЯНА НА БЛАГА 

 

Какво точно ще получите:

✅  7 Светлинни курса (всеки със символична стойност 210 лева), които включват:

 35 Светлинни видео семинара по 90 минути

 7 Учебни папки с богата палитра с подбрани учебни материли и практико-приложни задачи за самостоятелна работа

 5 бонус видео курса, описани в съдържанието по-горе.

 

Сега можете да направите

тази единствена по рода си

тансформираща Менторска програма

за любовта към Българската душа, 

 (която има символична стойност от 1470 лева)

 за символичните  420 лева

или направите ДАРЕНИЕ според Вашите възможности!

Това са СИМВОЛИЧНИ СТОЙНОСТИ,

защото този огромен труд и ползите от него

НЯМАТ ЦЕНА!

Можете да заявите всеки един курс по отделно

на символичната преустановена стойност от 93 лева

или направите ДАРЕНИЕ според Вашите възможности.

Като натиснете бутона  „Записвам се“

ще можете да попълните формата за заявка.

🕊🍀❤️

Призовавам ви, да подпомогнете 

моята благоДарна и благоРодна дейност

със своето ДАРЕНИЕ 

и СЪПРИЧАСТНОСТ към трудното дело, 

и да станете БЛАГОДЕТЕЛИ на Род и Родина,

 за да продължи РАЗВИТИЕТО

 на Академията, 

която промени човешките съдби

на хиляди българи по света

и помогна на много от тях

да се ЗАВЪРНАТ при корена си на родна земя

от 2018 година до сега!

🕊🍀❤️

 

🙏 Благодаря за Доверието и Подкрепата,

за вашата топлота и искреност в общуването с мен!

 

ЗАПИСВАМ СЕ
благодарности

От Златната книга на Ани

Както този курс така и другите 5 курса преди него бяха уникални и прекрасни, пълни с много ценни познания, мъдрости, практически упражнения, водени медитации, алтернативни и древни лечебни техники и инструменти, които заредиха и повишиха моето енергийно честотно поле и с всеки изминал ден се чувствам прекрасно и положително емоционално заредена…

Мога да кажа, че получих добра подготовка от Светлинните курсове, защото освен теория има и много практически упражнения, които са прекрасни, като Работа със словото и използване на формули-молитви, които преобразяват живота ми в положителна насока, методи и техники за свещеното лечебно изкуство, ценната информация и методи на работа за отключвате на 12-те Божествени дарби, кристалотерапия, техники за емоционална свобода, упражнението “пеперуда”, танци за душата, препоръки и много електронни ползотворни книги и жития и много други още чудесни съвети, насоки и инструментариум…. 

Повечето от общо 30 Светлинни семинара съм ги гледала онлайн и се чувствах чудесно, защото научих много интересни, ценни и полезни неща, които да прилагам в живота си и да творя красиви реалности.

Благодаря за всичко ценно, ползотворно и чудесно, което научих от курсовете! Благодаря ти, Ани за прекрасната енергия, за всичко преподадено и предадено, защото е уникално! Продължавай да ни радваш и помагаш с чисто и благодатно сърце и душа! Бъди жива, здрава, благословена и щастлива! 

Анжела Каменова
„Ани Пондева е извор на знания и духовни практики. Тя самата е много добре подготвена за семинарите и това се усеща. Мисля, че за начало обемът от познания и практики ми е достатъчен. Гледах и слушах в захлас.
Готова съм да започна да прилагам наученото. Готова съм и да надграждам.
Изключително полезен беше за мен този курс и предишният също. Вече набавих книжките, които Ани ни препоръча. Всеки ден чета Молитви, чувствам се добре след това. Чувствам се различна и искам още и още….
След Светлинните семинари с Ани се чувствам спокойна, изпълнена с чувството, че съм на точното място с точните хора и, че правя най-доброто за себе си в духовен план. Напълно се доверявам на Ани.
Харесва ми начина по който се провеждат курсовете. Тук е мястото да благодаря, че специално заради мен Ани включи във виртуалната папка няколко молитви, една от които спешно ми трябваше. Няма как да го забравя това!
Благодаря за отдадеността и любовта, които почувствах, за топлото отношение и спокойствието, което излъчва Ани!“
Диана Георгиева

„Научих се да се вслушвам в интуицията си.

От Светлиния курс „Отключване и тренировка на Божествените дарби“ научих как да се грижа по-добре за себе си. Как да се изчиствам енергийно.

Да, получих знания за неща неизвестни за мен до сега. 

Информацията е поднесена по лесен и достъпен начин.

Започнах да чета препоръчаните книги с голям интерес и удоволствие.

Научих за божествените дарби,които са развити в мен,за техниките за самовъзстановяване.

По време на курса изпитвах спокойствие,топлина и гледах с интерес.

Благодаря за споделеното време и знания!!!“

Златина Забирова
Здравей, Ани! Искам да изкажа моите благодарности за курса „Земна и Божествена матрица“.
Благодаря от сърце за голямата ти любов която ни даваш, за добротата, за искреността и човешкото отношение към всички нас. Благодаря на Господ, че бях част от този курс, въпреки че повечето Светлинни семинари ги гледах на запис!
Ти си едно голямо съкровище и вяра за утрешния ден. Аз се зареждам с енергия само докато слушам гласа ти.
Благодаря, че те има.
Да пребъде рода ни български!!!
Мария Николова

„Огромно БлагоДаря, че ме включи в групата.

Преживях нещо, което бях забравила.

Даде ми Огромна надежда.

И това спокойствие, което цари в мен сега е уникално.

На всяка минута ми се дават проверки.

Аз стоя във вътрешно спокойствие.

За мен това е дългомечтано и безценно.

Надявам се да го задържа вечно!“

Елена Демирева

„Мила Ани, впечатлена съм как обединяваш душа, знания, опит и усет.

С теб човек открива неочаквани аспекти на житейската ситуация, в която се намира, което на свой ред помага да я отработи.

Научава винаги по нещо ново, конкретно, лесно приложимо в ежедневието, но с изключителен ефект.

Сърдечно благодаря!“

Рая Дачева
ЗАПИСВАМ СЕ

Често задавани въпроси

Колко време имам достъп до записите на курса?

Имате 12-месечен достъп до курса.

Заявих Светлинния пакет. Какво да направя сега?

Ще получите имейл с подробна информация как да направите плащане и да получите достъп до курса.

Имам допълнителни въпроси. Как да ги изпратя?

Можете да изпратите вашите запитвания, предложения и отзиви, като използвате контактната форма.

Най-новите статии

бюлетин на академия за душата