Кристална терапия за изчистване на личното Име

В случай, че не харесвате името си, имате няколко имена или изпитвате напрежение, когато го чуете, това е ясен сигнал, че тази Лечебно-образователна терапия е за Вас

Тази Кристалната терапия изчиства емоционалните блокажи, които човек придобива, когато някой изрича личното му име с пренебрежение, насмешка, злобно или завистливо, при клюки и злорастване, критика и укор. Извършва се лично и продължава около 90 минути. По време на това уникално преживяване Вие ще научите тайните свързани с личното име на човека и как то ни въздейства на емоционалното състояние. Ще придобиете полезни навици и всичко това ще ви обогати по един творчески и красив начин.

Запазете час за безплатна консултация!

Категория: