доверете се на професионализма

Професионалния подход на Ани Пондева и способността й за кратко време да вниква в дълбочина във всеки сложен казус или възникнал проблем ви дава възможност в рамките на 15 минути да видите вашата ситуация от различни гледни точки и да проумеете пътя за най-доброто й решаване.

Независимо дали проблемите ви са от личен, професионален, бизнес, обществен или смесен характер, с индивидуалния подход и проницателност на Ани винаги се намира простичко, но ефективно решение с дълготраен ефект.

За нея е важно с минимални усилия да се постигат високи резултати, а това може да се постигне единствено, когато човек има богат опит зад гърба си и солидна професионална подготовка.

Част от специализациите на Ани са:

 • Успешно професионално развитие и изграждане на собствен бизнес,
 • Енергийна психология,
 • Рефлексна Терапия,
 • Ментален тренинг и Квантово – енергийно лечение,
 • Кристалотерапия,

с които официално е сертифицирана като дипломиран специалист и ментор в следните Академии:

 • Peters Bildungs Institut GmbH, в Германия,
 • Academy WBS TRAINNING AG в Германия,
 • Akademie für MENTALTRAINING und Energiearbeit nach Reinbowman в Австрия,
 • AWO Kreisverband Rosenheim e.V., в Германия,
 • Orangen Werk GmbH, Германия.

Една малка част от отзивите и благодарностите от нейни клиенти можете да видите тук.

заявете безплатна консултация

Ани споделя

„Животът ми поднесе множество изпитания и преминавайки през тях научих безценни уроци. Един от тях е, че човек за да може да разкрие своя Божествен потенциал – дарби и заложби, трябва да умее да работи едновременно добре с прагматичната си и с творческата си същност.

До 33-та си година развивах изключително моя интелектуален потенциал и прагматичен ум в професионалното си самоосъществяване. Работих за големи компании в сферата на Корпративния мениджмънт в България и Германия. Навлизайки в Христовата възраст преживях едно разтърсващо събитие  и поех по моя път на Духовно израстване. След 10 години  всеотдайност и усърдна работа се превърнах в Духовен учител и холистичен терапевт.

От личния си житейски опит научих, че най-добрият начин да разкрием нашия Божествен потенциал е като разгръщаме едновременно нашата интелектуална и нашата творческа същност. Те трябва да са равнопоставени и всяко залитане в едната крайност или в другара води до увреждащи процеси и депресивни състояния.

 • От биологична гледна точка това означава да работят едновременно добре и лявото и дясното полукълбо на мозъка.
 • От холистична гледна точка това означава постигнато вътрешно РАВНОВЕСИЕ между женската и мъжката сила- ин и ян.

Ето защо изхождайки от това гениално заключение и добавяйки един изключително важен елемент – Родова терапия, аз създадох моята методика „Алфа тренинг на съзнанието“ за пренасочване фокуса на съзнание към успешно, устойчиво развитие и постигане на единното цяло на човека в условия на динамично – променяща се среда. Това е постижимо само при едно условие – установено вътрешно РАВНОВЕСИЕ.

Включвайки в Менторските програми и мощната сила на ПриРодната медицина (холистична медицина) като хилядолетна общочовешка практика, която светци, адепти и лечители като Преподобна Стойна и Бруно Грьонинг, са знаели и прилагали с феноменални резултати, аз откриех един естествен и изключително ефективен подход за намиране на най-добрите решения.

Златното правило, което прилагам в Менторските програми се крие в думите на една от най-обичаните Светици по нашите земи:

„Душите лекувайте, душите, тогава и телата ке оздравеят“ 
Преподобна Стойна
 
Ето защо те имат не само холистичен и оздравителен ефект, но дават възможност на човека да премине през оттърсване от напрежението, пренастройка на хармонични честоти и динамика от дълбоки осъзнавания за първопричините и причинно-следствените връзки в своя личен казус.

В лого-емблемата на Академията е вградено Златното тракийско правило Здрав Дух – Здраво тяло, което може да бъде перифразирано в Здрав Дух – Здраво предприятие, Здрав бизнес, Здрава компания или добре свършена работа.

Менторските програми са с преобразуващ-холистичен характер, тъй като методиката, която създадох „Алфа тренинг на съзнанието“ е едновременно гъвкава и динамична и цели да открие „нездравите“ части и да ги замени с „нови“ ефективни и лесно приложими. Тук става въпрос за вътрешните убеждения, поведенчески програми, подсъзнателни матрици на мисловни механизми и свръх чувствителност към определени фактори или теми. Това се постига с методите на Енергийната психология.

Великият Карл Юнг казва, че само когато превърнем неосъзнатото в осъзнато, тогава ще можем да се превърнем в СвръхЧовеци.

С методите и техниките на холистична медицина в комбинация с методите и техниките за развиване на успешен и устойчив бизнес е възможно да се достигнат много високи резултати и свръхпостижения във всички сфери на човешката дейност.

Моята менторска и холистична практика показва, че всеки човек преминал през тази всеобхватна тренировка на съзнанието, достига нови хоризонти от осъществени свои мечти в личен и професионален план, като две половини на едно неделимо цяло.