Featured Добавено

„Земни родители – Космически родители“ – лечебна терапия

Пловдив ул. Княз Церетелев 25, Пловдив

В тази Групова лечебна сесия се извършат 2 основни ритуала - изчистване на блокадите по време на ЗАЧАТИЕТО и срещата с Космическите родители. За този старобългарски Слънчев обред  не може [...]

120лева