Великият път на Космическия закон

за култивиране на Жизнената сила към по-високи нива

Развиване на добродетелите

Задължително се работи върху развиването на основните добродетели Истинност, Доброта, Търпение.

Изчистване и презареждане

Универсален път за култивиране на енергията в нас и духовно и физическо самоусъвършенстване.

Свръхестествени способности

Отключват се на базата на усилена работа върху самите себе си и позволяват пробиви към по-високи нива.

Описание

Хората, които практикуват Фалун Гонг, често откриват, че той променя живота им. Мнозина развиват добродетелите си, подобряват удивително здравето си, придобиват повече енергия и яснота на съзнанието, а стресът им намалява. Нещо повече – много практикуващи са открили във Фалун Гонг дълбоко удовлетворяващ духовен път.

Личен опит

Като практикуваща Фалун Гонг от 13 години и преминала през множество житейски перипетии и трудности, искам да ви споделя комплекса от упражнения и цялостната култивационна практика, с помощта на която животът ви може да се промени истински и в дълбочина, както стана с мен през годините. От самото начало практикувам самостоятелно и това е най-трудната форма на култивация, но дава прекрасни и безценни резултати. Когато човек е постоянен и я цени истински, несъмнено постига високи резултати и пробиви към по-високи нива. С годините си създадох дневна програма, в която на първо място стои работата върху самата себе си. Ето защо сутрин ставам в 4.44 ч. и денят ми започва с Чаена церемония, молитви, Фалун Гонг упражненията и медитация.

научи повече, като се свържеш с мен

Кратко въведение във Фалун Дафа

Произход и изучаване

Учителят Ли Хонджъ казва, че Фалун Дафа е предисторическа практика за усъвършенстване на духа и тялото и е наследство от древна цивилизация. Тази система за култивиране на душата и тялото е дадена на цялото човечество от древните Атланти. Тя не е религия, идваща от Китай.

Позната още като Чи Гонг или Фалун Дафа

Произхождаща от древно учение, практиката се състои от два основни компонента: самоусъвършенстване чрез повишаване на статуса на ДОБРОДЕТЕЛИТЕ и плавни упражнения с медитация.

Основната философия на Фалун Дафа

е представена в книгата „Джуан Фалун“.

Книгата може да бъде изтеглена чрез връзкaта по-долу.

Фалун Дафа се преподава безплатно и е достъпен за всички.

Книга

Упражнения

Учителят Ли Хонджъ представя комплекс от 5 фундаментални упражнения.

Ежедневното практикуване повишава жизнената сила на човека и може да доведе до подобряване на здравето му, възстановяване на вътрешния мир и хармония

и постигане на ясно съзнание. Пробиви към по-високи нива в култивационната практика и отключване на свръхестествени способности могат да бъдат постигнати, само

ако човек работи усилено върху повишаване на своите НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ – Истинност, Доброта, Търпеливост, Милосърдие, Кротост, Скромност, Грижовност, Щедрост, Трудолюбие.

Упражнения
Цитирани са материали от bg.falundafa.org