Добре дошли

в Пробуждащ център

“Свети Иван Рилски Чудотворец”

доверете се на професионализма

Менторски програми за успешно развитие

Компетентна грижа за вашето здраве, добро разположение на Духа, професионално и Бизнес устойчиво развитие

лично за теб 

Индивидуална програма за устойчиво развитие

Едномесечна терапия – лично или онлайн

Провежда се в 3 сесии с интензивна работа над конкретния въпрос / проблем. Те се насрочват предварително на всеки 10 дни в рамките на 1 месец. Провежда се лично или онлайн.

научете повече
Хармонизиране на отношенията

Семейна програма за устойчиво развитие

Тази семейна програма за устойчиво развити е за тези от вас, които преживява тежък момент с партьора си или са в процес на развод, както и за родители, които се чувстват безпомощни пред порблем свързан с тяхното дете. Подходяща е, ако имате проблеми с вашите родители, братя и сестри. Работи се със засегнатите членове на семейството. Провежда се лично или онлайн.

Научете повече
лично за теб или за твой близък човек

Подмладяваща програма за 24 часа в Резиденция “Орфей”

Провежда се в рамките на 2 дни с организирана нощувка, закуска и вечеря. Тя включва 7 часа интензивна работа. Ще имате възможност да посетите местата на Силата в древния град на тепетата.

научете повече
Запазете среща с Ани

Ани споделя

 

„Животът ми поднесе множество изпитания и преминавайки през тях научих безценни уроци. Един от тях е, че човек за да може да разкрие своя Божествен потенциал – дарби и заложби, трябва да умее да работи едновременно добре с прагматичната си и с творческата си същност.

До 33-та си година развивах изключително моя интелектуален потенциал и прагматичен ум в професионалното си самоосъществяване. Работих за големи компании в сферата на Корпративния мениджмънт в България и Германия. Навлизайки в Христовата възраст преживях едно разтърсващо събитие  и поех по моя път на Духовно израстване. След 10 години  всеотдайност и усърдна работа се превърнах в Духовен учител и холистичен терапевт.

От личния си житейски опит научих, че най-добрият начин да разкрием нашия Божествен потенциал е като разгръщаме едновременно нашата интелектуална и нашата творческа същност. Те трябва да са равнопоставени и всяко залитане в едната крайност или в другара води до увреждащи процеси и депресивни състояния.

  • От биологична гледна точка това означава да работят едновременно добре и лявото и дясното полукълбо на мозъка.
  • От холистична гледна точка това означава постигнато вътрешно РАВНОВЕСИЕ между женската и мъжката сила- ин и ян.

Ето защо изхождайки от това гениално заключение и добавяйки един изключително важен елемент – Родова терапия, аз създадох моята методика „Алфа тренинг на съзнанието“ за пренасочване фокуса на съзнание към успешно, устойчиво развитие и постигане на единното цяло на човека в условия на динамично – променяща се среда. Това е постижимо само при едно условие – установено вътрешно РАВНОВЕСИЕ.

 

Включвайки в Менторските програми и мощната сила на ПриРодната медицина (холистична медицина) като хилядолетна общочовешка практика, която светци, адепти и лечители като Преподобна Стойна и Бруно Грьонинг, са знаели и прилагали с феноменални резултати, аз откриех един естествен и изключително ефективен подход за намиране на най-добрите решения.

Златното правило, което прилагам в Менторските програми се крие в думите на една от най-обичаните Светици по нашите земи:

„Душите лекувайте, душите, тогава и телата ке оздравеят“ 
Преподобна Стойна
 
Ето защо те имат не само холистичен и оздравителен ефект, но дават възможност на човека да премине през оттърсване от напрежението, пренастройка на хармонични честоти и динамика от дълбоки осъзнавания за първопричините и причинно-следствените връзки в своя личен казус.

В лого-емблемата на Академията е вградено правилото Здрав Дух – Здраво тяло, което може да бъде перифразирано в Здрав Дух – Здраво предприятие, Здрав бизнес, Здрава компания и т.н.

Менторските програми са с преобразуващ-холистичен характер, тъй като методиката, която създадох „Алфа тренинг на съзнанието“ е едновременно гъвкава и динамична и цели да открие „нездравите“ части и да ги замени с „нови“ ефективни и лесно приложими. Тук става въпрос за вътрешните убеждения, поведенчески програми, подсъзнателни матрици на мисловни механизми и свръх чувствителност към определени фактори или теми. Това се постига с методите на Енергийната психология.

Великият Карл Юнг казва, че само когато превърнем неосъзнатото в осъзнато, тогава ще можем да се превърнем в СвръхЧовеци.

С методите и техниките на холистична медицина в комбинация с методите и техниките за развиване на успешен и устойчив бизнес е възможно да се достигнат много високи резултати и свръхпостижения във всички сфери на човешката дейност.

Моята менторска и холистична практика показва, че всеки човек преминал през тази всеобхватна тренировка на съзнанието, достига нови хоризонти от осъществени свои мечти в личен и професионален план, като две половини на едно неделимо цяло.

Запазете среща с Ани