За да Ви преведа успешно по пътя на Оренда – Здрав дух в Здраво тяло, аз използвам натрупаното знание и опит напълно Интуитивно и изцяло Индивидуално за всеки отделен човек.

Безмълвното знание в древния шаманизъм, това всъщност е 100 % практическо знание, което се състои в множество енергийни и ментални техники, една част, от които ще изброя тук. Абсолютно всички техники се прилагат успешно, само при осъществена връзка с Духовния свят – Универсума. Само тогава човек може да бъде чист проводник на лечебната сила и да получава напътствия свише за действията и словото. Нарича се още Квантово свързване с нашата Божествена същност. Тогава процесът тече с лекота и всичко следва една съсвършена синхроничност на действия и резултат.

Интуитивното знание прилагам много успешно в Енергийната психология, като целта е посредством разговор да се стигне до Корена на проблема, да се улови нишката – страданието на Душтата и да се издърпа с много внимание и нежност. Този похват се нарича също – Енергийна хирургия на фините енергии. Когато нишката се издърпа и от кълбото тъмна, вредна енергия  не е останало нищо, Душата е освободена от товара напълно и в същия този момент Фините енергии започват да текат с лекота и на човек му олеква, погледът му се прояснява, честотата на енергийното поле се повишава по естествен начин и той се завръща към своя вътрешен Център – своята лична Сила.

Това е принципът на Оренда. Зад всяко физическо неразположение стои психосоматичен проблем, блокаж на емоционално, психическо, ментално или духовно ниво. Когато се възстанови естествената връзка между Тялото и Душата мигновено се задейства Силата за самолечение, която всяко човешко същество притежава.

Моят учител в практическото безмълвно знание – Райнхард Щенгел, унгарец по произход, но роден във Виена, е поел древните шамански лечителски техники и знание от шмани в Северна Америка, Перу, Филипините и Непал и аз винаги отправям моята благодарност към съдбата, че ме срещна с него, за да навляза в един свят, който е много близък до душата ми и който в дълбоката си същност, като учение, философия и практики се припокрива с учението на Учителя Петър Дънов. Затова аз го наричам древното, свещено Знание, а Окултните науки или Безмълвното шаманско знание са практическата страна и те представляват по своята същност едно и също нещо – осъществяване на връзката с Природата, с нас самите и боравене с фините енергий – Алхимия на Дух, Душа и Тяло.
Много често в моята практика ме търсят хора със здравословни проблеми, за които съвремената медицина не дава решение. Духовните шамански и енергийни техники са алтернативна енергийна медицина, с помощта на която се възвръща здравето и хармонията на човека по един естествен начин и това е така още от древността.

Ето защо след изцелението на сина ми преди 2 години, в мен се запали желанието  Биоенергиното лечение и пътя на Оренда – Здрав дух в Здраво тяло, да се превърне в моя професия, житейски път и начин на живот, да го разпространявам, правейки го достъпно за повече хора.

Изгрев над Варна

Биоенергийна техника за цялостна трансформация

Изчистване на страхове, фобии и алергии.

Групов енергиен ритуал, който се извършва на принципа на енергийна констелация.

Аурата е Енергийното тяло на човека

Енергийна работа с вътрешното дете, вътрешната жена и вътрешния мъж и обединяването им в свещенно Цяло.

Възстановяване на естественптп Равновесие между Душата и Енергията на парите - Групов енергиен ритуал