Индивидуално обучение за личностно развитие

∞ Задействане на Творческия потенциал и постигане на Личностна Завършеност  ∞

Създаване на съзнателна – енергийна връзка между :

Стремеж – МИСЛОВНА СТРЕЛА,

Емоции – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КРАЕН РЕЗУЛТАТ,

Решителност – ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ,

Богатство, изобилие – ТВОРЧЕСТВО В ПРОГРЕС.

bg_BG